Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası (“Politika”), Web Sitesi Operatörünün (“Web Sitesi Operatörü”, “biz”, “biz” veya “bizim”) kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (“Kişisel Bilgiler”) sizin (“Kullanıcı”) nasıl topladığını, koruduğunu ve kullandığını açıklar , “siz” veya “sizin”) trendecza.net web sitesinde ve herhangi bir ürün veya hizmetinde (topluca, “Web Sitesi” veya “Hizmetler”) sağlayabilir.

Ayrıca Kişisel Bilgilerinizi kullanımımız ve bu bilgilere nasıl erişebileceğiniz ve bu bilgileri nasıl güncelleyebileceğinizle ilgili olarak kullanabileceğiniz seçenekleri de açıklar. Bu Politika, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

Otomatik bilgi toplama

En büyük önceliğimiz müşteri veri güvenliğidir ve bu nedenle günlüksiz politika uygularız. Yalnızca minimum kullanıcı verilerini işliyoruz, ancak Web Sitesinin veya Hizmetlerin bakımı kesinlikle gerekli olduğu kadar. Otomatik olarak toplanan bilgiler yalnızca olası kötüye kullanım durumlarını tanımlamak ve Web sitesi kullanımıyla ilgili istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgi, sistemin belirli bir kullanıcısını tanımlayacak şekilde başka şekilde birleştirilmez.

Kişisel bilgilerin toplanması

Bize kim olduğunuzu söylemeden veya birisinin sizi belirli, tanımlanabilir bir kişi olarak tanımlayabileceği herhangi bir bilgiyi açıklamadan Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ancak, Web Sitesinin bazı özelliklerini kullanmak istiyorsanız, belirli Kişisel Bilgileri (örneğin adınız ve e-posta adresiniz) sağlamanız istenecektir. Web Sitesindeki herhangi bir çevrimiçi formu doldurduğunuzda bize bilerek verdiğiniz bilgileri alır ve saklarız. Gerektiğinde, bu bilgiler e-posta adresi, adres vb. İletişim bilgilerini içerebilir.

Bize Kişisel Bilgilerinizi vermemeyi seçebilirsiniz, ancak o zaman Web Sitesinin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Hangi bilgilerin zorunlu olduğu konusunda emin olmayan kullanıcılar bizimle iletişime geçebilirler.

Kişisel bilgileri saklama

Kişisel Bilgilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya izin verilmediği sürece sözleşmelerimizi yürürlüğe koymak için gereken süre boyunca saklayıp kullanacağız. Kişisel Bilgilerinizi güncelledikten veya sildikten sonra topladığınız veya birleştirdiğiniz herhangi bir verileri kullanabiliriz, ancak sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde kullanmayız. Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Bilgiler silinir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi sizin için kullanılabilir hale getirmek veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için belirli Kişisel Bilgileri toplamamız ve kullanmamız gerekir. İstediğimiz bilgileri sağlamazsanız, size istenen ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. Topladığımız bazı bilgiler Web Sitemiz aracılığıyla doğrudan sizden. Ancak, sizinle ilgili Kişisel Bilgileri başka kaynaklardan da toplayabiliriz. Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

  • Kullanıcı hesapları oluşturma ve yönetme
  • Şartlar ve koşulları ve politikaları uygula
  • Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi çalıştırın ve işletin

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, dünyanın neresinde bulunduğunuz Web Sitemizle nasıl etkileşim kurduğunuza ve aşağıdakilerden birinin geçerli olup olmadığına bağlıdır: (i) Bir veya daha fazla belirli amaç için onay vermiş olmanız. Ancak, Kişisel Bilgilerin işlenmesi Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğunda bu geçerli değildir; (ii) Sizinle yapılan bir anlaşmanın yerine getirilmesi ve / veya sözleşme öncesi yükümlülükleri için bilgi sağlanması gereklidir; (iii) İşlem, tabi olduğunuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir; (iv) İşleme, kamu yararına veya bize verilen resmi otoritenin uygulanmasında yürütülen bir görevle ilgilidir; (v) İşleme tarafımızdan veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru menfaatler için gereklidir.

Bazı mevzuatlara göre, böyle bir işleme itiraz edene kadar (kapsam dışında kalmayı seçerek), aşağıdaki onaylara veya aşağıdaki yasal dayanaklara güvenmek zorunda kalmadan bilgi işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Her halükarda, işlem için geçerli olan özel yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeli bir gereklilik olup olmadığını veya bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gerekliliği açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.

Kullanıcıların hakları

Tarafımızdan işlenen bilgilerinizle ilgili belirli haklar kullanabilirsiniz. Özellikle, aşağıdakileri yapma hakkına sahipsiniz: (i) bilgilerinizin işlenmesi için daha önce onay verdiğiniz durumlarda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz; (ii) işleme rıza dışında yasal bir temelde yürütülürse bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır; (iii) bilginin bizim tarafımızdan işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleri hakkında açıklama alma ve işleme tabi tutulan bilgilerin bir kopyasını edinme hakkınız vardır; (iv) bilgilerinizin doğruluğunu doğrulama ve bunların güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkınız vardır; (v) belirli koşullar altında bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahip olmanız, bu durumda, bilgilerinizi saklamaktan başka bir amaç için işlemeyeceğiz; (vi) belirli koşullar altında Kişisel Bilgilerinizi bizden silmeye hakkınız vardır; (vii) bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak uygunsa herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahipsiniz. Bu hüküm, bilgilerinizin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemin sizin izninize, parçası olduğunuz bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir. yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen format ve teknik olarak uygun olması durumunda, herhangi bir engel olmaksızın başka bir kontrolöre iletilmesini sağlamak. Bu hüküm, bilgilerinizin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemin sizin izninize, parçası olduğunuz bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir. yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen format ve teknik olarak uygun olması durumunda, herhangi bir engel olmaksızın başka bir kontrolöre iletilmesini sağlamak. Bu hüküm, bilgilerinizin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemin sizin izninize, parçası olduğunuz bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.

Çocukların mahremiyeti

13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 13 yaşın altındaysanız, lütfen Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. Ebeveynleri ve yasal vasileri çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına izinleri olmadan asla Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla Kişisel Bilgi vermemelerini söyleyerek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz.

13 yaşın altındaki bir çocuğun Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla bize Kişisel Bilgiler sağladığına inanmak için nedeniniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Ayrıca Kişisel Bilgilerinizin ülkenizde işlenmesine izin verecek kadar büyük olmalısınız (bazı ülkelerde ebeveyninizin veya velinizin sizin adınıza bunu yapmasına izin verebiliriz).

Haber bültenleri

İstediğiniz zaman gönüllü olarak abone olabileceğiniz elektronik bültenler sunuyoruz. E-posta adresinizi gizli tutmayı taahhüt ediyoruz ve e-posta adresinizi, bilgi kullanımı ve işleme bölümünde izin verilmedikçe veya bu tür e-postalar göndermek için bir üçüncü taraf sağlayıcı kullanma amaçları dışında hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğiz. E-posta ile gönderilen bilgileri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saklayacağız.

CAN-SPAM Yasası’na uygun olarak, bizden gönderilen tüm e-postalar, e-postanın kimden geldiğini açıkça belirtecek ve gönderene nasıl ulaşılacağı hakkında açık bilgi sağlayacaktır. Bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını uygulayarak veya bizimle iletişime geçerek bültenimizi veya pazarlama e-postalarımızı almayı bırakmayı seçebilirsiniz.

çerezler

Web Sitesi, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmek için “çerezler” kullanır. Çerez, bir web sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize yerleştirilen bir metin dosyasıdır. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmak için kullanılamaz. Çerezler size benzersiz bir şekilde atanır ve yalnızca çerezi size veren alan adındaki bir web sunucusu tarafından okunabilir.

Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi çalıştırmak için istatistiksel amaçlarla bilgi toplamak, saklamak ve izlemek için çerezleri kullanabiliriz. Çerezleri kabul etme veya reddetme hakkına sahipsiniz. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcı ayarlarınızı genellikle çerezleri reddetmek için değiştirebilirsiniz. Çerezler ve çerezlerin nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için internetcookies.org adresini ziyaret edin.

Sinyalleri Takip Etme

Bazı tarayıcılarda, ziyaret ettiğiniz web sitelerine çevrimiçi etkinliğinizin izlenmesini istemediğinizi gösteren bir Takip Etme özelliği bulunur. İzleme, bir web sitesi ile bağlantılı olarak bilgi kullanmak veya toplamakla aynı şey değildir. Bu amaçlar için izleme, bir web sitesini veya çevrimiçi hizmeti kullanan veya zaman içinde farklı web siteleri arasında dolaşırken ziyaret eden tüketicilerden kişisel olarak tanımlanabilir bilgi toplanması anlamına gelir. Tarayıcıların Takip Etme sinyalini nasıl ilettiği henüz düzgün değildir. Sonuç olarak, bu Web sitesi henüz tarayıcınız tarafından iletilen İzleme Etme sinyallerini yorumlamak veya yanıtlamak için ayarlanmamıştır. Yine de, bu Politika boyunca daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, kişisel bilgilerinizin kullanımını ve toplanmasını sınırlıyoruz.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Web Sitemiz, bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Bu tür diğer web sitelerinin veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Web Sitemizden ayrıldığınızda farkında olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her bir web sitesinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar sunucularında sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişim, kullanım veya açıklamadan korunan, kontrollü ve güvenli bir ortamda saklıyoruz. Kişisel Bilgilerin kontrolünde ve gözetiminde yetkisiz erişime, kullanıma, değiştirilmeye ve ifşa edilmeye karşı korunma çabasıyla makul idari, teknik ve fiziksel güvenceler sağlıyoruz. Ancak, İnternet veya kablosuz ağ üzerinden veri aktarımı garanti edilemez. Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumaya çalışırken, (i) İnternet’in kontrolümüzün ötesinde güvenlik ve gizlilik sınırlamaları olduğunu; (ii) Sizinle Web Sitemiz arasında alınıp verilen bilgilerin ve verilerin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği garanti edilemez;

Veri ihlali

Web Sitesinin güvenliğinin tehlikeye girdiğinin veya kullanıcıların Kişisel Bilgilerin, güvenlik saldırıları veya sahtekarlık da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, harici faaliyetlerin bir sonucu olarak ilgisiz üçüncü taraflara ifşa edilmesi durumunda, soruşturma ve raporlamanın yanı sıra kolluk kuvvetlerine bildirim ve işbirliği de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul ölçüde uygun önlemler almak. Veri ihlali durumunda, ihlalin sonucu olarak kullanıcı için makul bir zarar riski olduğuna inanırsak veya yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, etkilenen kişileri bilgilendirmek için makul çaba göstereceğiz. Bunu yaptığımızda size bir e-posta göndereceğiz.

Değişiklikler ve değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman güncelleyebiliriz ve Kişisel Bilgileri işleme biçimimizdeki önemli değişiklikleri size bildiririz. Değişiklikler yapıldığında, güncellenen tarihi bu sayfanın alt kısmında revize edeceğiz. Ayrıca, sağladığınız iletişim bilgileri gibi, takdirimize bağlı olarak size başka şekillerde de bildirimde bulunabiliriz. Bu Gizlilik Politikasının güncellenmiş herhangi bir versiyonu, aksi belirtilmedikçe, gözden geçirilmiş Gizlilik Politikasının yayınlanmasından hemen sonra geçerli olacaktır. Gözden Geçirilmiş Gizlilik Politikasının yürürlük tarihinden (veya o tarihte belirtilen başka bir işlemden) sonra Web Sitesini veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz bu değişikliklere rıza göstermenizdir. Ancak, sizin izniniz olmadan, Kişisel Verilerinizi, Kişisel Verilerinizin toplandığı tarihte belirtilenden farklı bir şekilde kullanın.

Bu politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm şart ve koşullarını kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Web Sitesini veya Hizmetlerini kullanarak bu Politikaya tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Politikanın koşullarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanma veya bunlara erişme yetkiniz yoktur.

Bize ulaşma

Bu Politika hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmek veya kişisel haklarınız ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili herhangi bir konuda bizimle iletişime geçmek isterseniz, trendeczadestek@gmail.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

Bu belge en son 28 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir

Bizi Takip Edin...

HAKKIMIZDA

Trendecza olarak 2019 yılında genç ve dinamik ekibimizle sağlık sektöründeki tüm tecrübelerimiz ile birlikte yola çıktık. Misyonumuz tüm müşterilerimizin en uygun fiyat ve en kaliteli hizmete ulaşmasını sağlamaktır.

İndirimler ve fırsatlar için

Logo
Şifreyi sıfırla
Ürünleri karşılaştır
  • Toplam (0)
Karşılaştır
0